Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, juli

Omsättning inom handeln 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik