Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.5.2019

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i april med 4,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 4,3 procent i april jämfört med april 2018. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 3,2 procent under samma period. Också inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i april med 4,3 procent och försäljningsvolymen för sin del med 2,1 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, april 2019, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, april 2019, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/04/klv_2019_04_2019-05-24_tie_001_sv.html