Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, november

Omsättning inom handeln 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik