Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 23.4.2020

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen minskade i mars med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i mars jämfört med mars 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 2,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i mars med 6,3 procent och försäljningsvolymen för sin del med 4,2 procent från motsvarande period året innan. Utvecklingen i båda näringsgrenarna påverkades av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, mars 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, mars 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/03/klv_2020_03_2020-04-23_tie_001_sv.html