Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 25.6.2020

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i maj med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 5,0 procent i maj jämfört med maj 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 4,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i maj med 8,4 procent och försäljningsvolymen för sin del med 6,6 procent från motsvarande period året innan. Utvecklingen i båda näringsgrenarna påverkades av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat. Den arbetsdagskorrigerade utvecklingen förstärktes både av att första maj inföll på en fredag och av antalet veckoslut i maj 2020 jämfört med maj 2019.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, maj 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, maj 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/05/klv_2020_05_2020-06-25_tie_001_sv.html