Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Omsättning inom handeln 2020, november

2020
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik