Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Omsättning inom handeln 2021, januari

2021
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik