Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1–2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Verksamhetsbidrag (+/-) -14 415 211
Skatteinkomster 11 125 0
Statsandelar 4 533 0
Finansiella intäkter 374 12
Finansiella kostnader 97 53
Årsbidrag (+/-) 1 519 169
Avskrivningar och nedskrivningar 986 278
Extraordinära poster (+/-) 196 2
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 729 -107
Investeringsutgifter totalt 1 170 328
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 895 2 999
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tau_001_sv.html