Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1–2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Resultaträkning:    
Verksamhetens intäkter totalt 5 999 6 971
Försäljningsintäkter 2 647 6 453
Avgiftsintäkter 873 292
Understöd och bidrag 388 84
Övriga verksamhetsintäkter 2 092 142
Förändring av produktlager (+/-) 0 0
Tillverkning för eget bruk 128 3
Verksamhetens kostnader totalt 20 542 6 763
Personalkostnader 7 249 3 195
Köp av kundtjänster 5 902 742
Köp av övriga tjänster 3 369 1 473
Material, förnödenheter och varor 970 893
Understöd 1 288 94
Övriga verksamhetskostnader 1 765 367
= Verksamhetsbidrag (+/-) -14 415 211
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tau_002_sv.html