Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 2 666 0,6 4 584 0,2
Försäljningsintäkter 1 087 1,2 4 189 0,5
Avgiftsintäkter 337 -8,5 174 -2,7
Understöd och bidrag 147 8,0 43 -28,1
Övriga verksamhetsintäkter 1 095 2,2 178 5,1
Förändring av produktlager (+/-) 0   -1 -335,3
Tillverkning för eget bruk 43 11,7 1 -9,8
Verksamhetens kostnader totalt 10 543 1,8 4 321 2,8
Personalkostnader 3 214 1,3 1 782 2,8
Köp av kundtjänster 3 729 3,6 573 -1,1
Köp av övriga tjänster 1 680 0,5 1 050 4,1
Material, förnödenheter och varor 431 -4,9 535 0,9
Understöd 518 3,8 84 22,9
Övriga verksamhetskostnader 971 1,6 296 5,3
= Verksamhetsbidrag (+/-) -7 834 2,2 265 -29,7
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tau_002_sv.html