Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2006, augusti

2006
augusti
Offentliggöranden