Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, december

Konjunkturindikator för produktionen 2008, oktober

2008
oktober
Offentliggöranden