Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, januari

Konjunkturindikator för produktionen 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden