Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Publicerad: 13.5.2011

Produktionen inom samhällsekonomin fortsatte öka rejält i mars 2011

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,5 procent från föregående månad. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade produktionen med 4,7 procent från motsvarande månad året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari ökade enligt de reviderade uppgifterna med 5,6 procent (tidigare 8,0%) från februari året innan.

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med 11 procent från mars året innan. Förädlingen ökade med 10 procent och tjänsterna med två procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Produktionens prognostiserade utveckling under första kvartalet 2011

Den säsongrensade produktionen förutses ha ökat med 0,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade produktionen med 5,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/03/ktkk_2011_03_2011-05-13_tie_001_sv.html