Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, december

Konjunkturindikator för produktionen 2012, juli

2012
juli
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik