Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2013, november

2013
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik