Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik