Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, september

Konjunkturindikator för produktionen 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik