Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2014, juli

2014
juli
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik