Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, september

Konjunkturindikator för produktionen 2014, augusti

2014
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik