Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2014, december

2014
december
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik