Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2015, maj

2015
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik