Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, december

Konjunkturindikator för produktionen 2015, november

2015
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik