Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2016, januari

2016
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik