Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2018, maj

2018
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik