Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M12 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,1 0,0 -0,1 0,6 -0,9 0,7 -0,3 -0,5
Föregående publicering 0,4 0,6 -0,2 0,9 -0,8 0,8 0,2 -0,5
Senaste publicering 0,4 0,6 -0,2 0,9 -0,8 0,8 0,0 -0,4
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,5 0,6 -0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 3,6 0,9 2,4 3,1 1,8 3,4 3,0 1,5
Föregående publicering 2,8 2,1 2,1 3,5 1,5 2,4 2,8 1,5
Senaste publicering 2,8 2,1 2,2 3,5 1,5 2,6 2,7 1,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,8 1,2 -0,2 0,4 -0,3 -0,8 -0,3 0,2

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,1 0,5

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/08/ktkk_2018_08_2018-10-16_rev_001_sv.html