Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Publicerad: 15.1.2019

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november från året innan, en nedgång från föregående månad

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november 2018 var 1,8 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen var i november 0,3 procent lägre än föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för oktober 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,2 procent (tidigare 2,9 procent) från oktober året innan.

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med omkring sju procent, förädlingen med något över en procent och tjänsterna med omkring två procent från november 2017.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/11/ktkk_2018_11_2019-01-15_tie_001_sv.html