Konjunkturindikator för produktionen 2019, april

2019
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik