Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, september

Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik