Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, januari

Konjunkturindikator för produktionen 2019, december

2019
december
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik