Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, december

Konjunkturindikator för produktionen 2020, augusti

2020
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik