Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, maj

Lönesummaindex 2009, november

2009
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer