Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, augusti

Lönesummaindex 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer