Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, mars

Lönesummaindex 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer