Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Lönesummaindex 2010, december

2010
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer