Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, maj

Publicerad: 12.12.2011

Lönesumman ökade med 5,1 procent under augusti–oktober

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti–oktober 5,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,3 procent från året innan. Under augusti–oktober för ett år sedan ökade lönesumman med 3,0 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8–10/2011 och 8–10/2010, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8–10/2011 och 8–10/2010, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under augusti–oktober i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (8,5 %), privata hälsovårds- och socialtjänster (7,8 %), övriga tjänster (6,4 %) och handel (5,9 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen uppgick till 2,7 procent från jämförelsetidpunkten året innan.

Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren utan optioner. Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättning och löntagarnas inkomstnivå.

Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare ingår fr.o.m. januari 2011

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2011 ingår uppgifterna för tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare i beräkningen av lönesummaindexen. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare har inkluderats i källmaterialet för lönesummaindexen fr.o.m. skattekontoreformen i januari 2010, men deras uppgifter har utelämnats från indexberäkningen i ett år på grund av ojämförbarhet. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivares andel av hela lönesumman är liten och ändringen inverkar inte på indexens jämförbarhet mellan olika år.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/10/ktps_2011_10_2011-12-12_tie_001_sv.html