Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Lönesummaindex 2011, december

2011
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer