Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, mars

Lönesummaindex 2011, december

2011
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer