Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, januari

Lönesummaindex 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik