Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, maj

Publicerad: 11.7.2016

Lönesumman ökade med 1,7 procent under mars—maj jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 1,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,1 procent från året innan. Under mars—maj för ett år sedan ökade lönesumman med 1,6 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03/2016–05/2016 och 03/2015–05/2015, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03/2016–05/2016 och 03/2015–05/2015, % (TOL 2008)
Inom lönesummagraferna infördes fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag. Detta inverkade på revideringen av uppgifterna gällande årsskiftet och början av år 2016.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/05/ktps_2016_05_2016-07-11_tie_001_sv.html