Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, januari

Lönesummaindex 2016, juni

2016
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik