Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Lönesummaindex 2020, september

2020
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik