Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 4:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer