Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer