Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden