Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 19.11.2010

Varutransporter med lastbil ökade under juli–september 2010

Under tredje kvartalet år 2010 ökade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 9 procent jämfört med motsvarande period år 2009. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafik. Under juli–september år 2010 transporterades totalt 104 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 49 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 55 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 6 218 miljoner tonkilometer.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under januari–september år 2010 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 277 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 18 596 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen ökade med 15 procent och transportarbetet med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/03/kttav_2010_03_2010-11-19_tie_001_sv.html