Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 2:a kvartalet

2014
2:a kvartalet
Offentliggöranden