Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2015, 2:a kvartalet

2015
2:a kvartalet
Offentliggöranden