Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 18.12.2015

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2015

Under tredje kvartalet 2015 transporterades 81 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 4 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.Transporterna av jordmaterial minskade med 8 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2015 var transportarbetet för lastbilar 6,0 miljarder tonkilometer, dvs. 14 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 94 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 6 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2015/03/kttav_2015_03_2015-12-18_tie_001_sv.html