Publicerad: 18.5.2016

Varutransporterna med lastbil minskade något år 2015 jämfört med året innan

Mätt i ton minskade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med totalt 3 procent år 2015 jämfört med året innan. Tonkilometrarna ökade med 5 procent. Varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken uppgick år 2015 till totalt 267 miljoner ton. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (107,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2015/kttav_2015_2016-05-18_tie_001_sv.html