Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 3:e kvartalet

2016
3:e kvartalet
Offentliggöranden